Адаптована програма «Школа м'яча» для дітей молодшого віку

Укладач: Руденко Світлана Федорівна, вихователь дошкільного навчального закладу (ясел-садка) № 8 «Теремок». 

Пояснювальна записка. Однією з пріоритетних  умов реалізації завдань  базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» є створення умов для фізичного розвитку дітей направлених на охорону та зміцнення здоров’я; формування у малюків  життєво важливих рухових умінь і навичок та стійкого інтересу до рухової активності;  вироблення звички до здорового способу життя; розвиток фізичних якостей і забезпечення належного рівня фізичної підготовленості та фізичної культури взагалі. 


У системі оздоровчо-виховних заходів дошкільного навчального закладу  вагому роль  відігрівають ігри та вправи з великим та малим м’ячами. Дії та вправи з м’ячами різного розміру потребують роботи пальців рук, що  водночас  дає  поштовх   розвиткові у дитини мовлення,  інтелекту.  Кидаючи   і ловлячи м’яч, дитина діє обома руками, а відтак  гармонійно  розвиваються центральна  нервова система й увесь організм. Значне навантаження під час таких ігор та вправ отримують усі групи м’язів тулуба, ніг та  рук.


Працюючи з дітьми молодшого дошкільного віку життя  звернули увагу на те, що ігри  з м’ячем це найулюбленіші заняття малюків, але  деякі вправи діти засвоюють не відразу і потребують додаткових занять в техніці правильного положення рук при киданні м’яча у вертикальну та горизонтальну цілі, при метанні м’яча на дальність тощо. Ми взяли за основу програму «Школа м’яча», авторів: О.Кушлак, О Павлушкіна, С.Таранціца, надруковану в журналі «Дошкільне виховання», № 9, 2007.- С. 26-27, доопрацювали, розширили допоміжними елементами за вимогою Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі».


Мета і завдання програми


 Мета програми «Школа м’яча»:

  • збереження та зміцнення здоров’я дітей;
  •  формування  здорового способу життя;
  •  розвиток фізичних вмінь та навичок дошкільнят за допомогою вправ та  ігор з м’ячем;
  •  використання елементів й спрощених форм  спортивних ігор: волейболу, баскетболу, футболу з поступовим їх ускладненням.

   Завдання  програми «Школа м’яча»:

  • за допомогою  систематичних вправ   з м’ячем навчити дітей  керувати     своїм тілом;
  • сприяти   розвитку  координації , ритмічності  й   узгодженості   рухів;
  • формувати уміння ловити й утримувати м’яч, розраховувати напрямок   та силу кидка, орієнтуватись у просторі;
  • за допомогою ігор  із великим та малим м’ячами розвивати швидкість реакції.


За повним варіантом програми звертайтеся до укладача. 


Контактна інформація: e-mail: dnz8@ya.uа


07101, м. Славутич, Київська область, Добриніннський  квартал, б. 2, дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 8 «Теремок»

Оставить комментарий

Комментарии: 0