Адаптована програма роботи спортивного гуртка «Старт» для дітей 5-6 року життя

Укладач: Савченко Світлана Юріївна, інструктор із фізкультури  дошкільного навчального закладу (ясла-садка) комбінованого типу № 6 «Крунк» 

Пояснювальна записка. Відповідно до законів України «Про дошкільну освіту», «Про фізичну культуру» одним із пріоритетних напрямків освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах залишається фізичне виховання дітей. Воно спрямовується на охорону та зміцнення здоров’я, підвищення опірності й захисних сил дитячого організму, поліпшення його працездатності; на своєчасне формування у малюків життєво важливих рухових умінь та навичок, розвиток фізичних якостей особистості і забезпечення належного рівня фізичної підготовленості та фізичної культури взагалі; на виховання стійкого інтересу до рухової активності, потреби в ній, вироблення звички до здорового способу життя. Завдання та зміст фізичного виховання в дошкільних навчальних закладах визначаються вимогами Базової програми дошкільної освіти в Україні «Я у Світі».


Гурток «Старт» створений для дітей  старшого дошкільного віку (5-6 років), які мають певні здібності у своєму фізичному розвитку та проявляють зацікавлення до додаткових занять з фізичного виховання.


Адаптована програма гуртка містить інформацію про мету, завдання і структуру його роботи, методичні рекомендації щодо її реалізації, опис очікуваних результатів, тематичний і календарний плани роботи. До додаткових елементів програми увійшли план роботи керівника гуртка, план екскурсій, план участі в святах і розвагах загальносадового та міського рівнів,  дитячий глосарій, список літератури.


Одним з важливих факторів росту та розвитку організму дитини є задоволення її органічної потреби у рухах.  Однак однієї природньої потреби дитини у рухах недостатньо, її необхідно розвивати у напрямку, який передбачає використання системи фізичних вправ, що різнобічно впливають на її організм. Отже, гурткова індивідуальна робота з дітьми старшого дошкільного віку дасть моживість вирішити важливе завдання фізичного виховання підростаючого покоління, яке особливо гостро стає у сьогоденні.


Мета роботи гуртка


Задоволення потреби й цікавості дітей до фізичної культури і спорту, розвиток їх природних  здатностей, загальних і спеціальних здібностей з певних видів спорту. Систематичне здійснення комплексу заходів щодо збереження та зміцнення здоров’я дітей; індивідуальна робота з дітьми на основі аналізу стану здоров’я, фізичного розвитку й підготовленості, інтересів дітей; особистісно орієнтована робота з обдарованими дітьми.


Основні завдання гуртка

  • удосконалення різноманітних рухів дітей;
  • виховання інтересу до рухової активності;
  • формування потреби у щоденній руховій діяльності, бажання самостійно брати участь у різноманітних заняттях з рухової діяльності;
  • ознайомлення з різними видами спорту і визначними подіями спортивного  життя в країні і місті;
  • розвиток самоконтролю та ціленаправленості дій, довільності поведінки, вміння вільно і красиво рухатись у просторі;
  • виховання позитивного ставлення до участі в різноманітних змаганнях, спортивних святах та розвагах загальносадового і міського рівнів.


Структура програми


Програма побудована для дітей старшого дошкільного віку і передбачає заняття в спортивній залі, басейні, на свіжому повітрі. Структура адаптованої програми містить тематичний та календарний план роботи. Тематичний план розрахований по кількості годин на навчальний рік, тривалість одного заняття 30-35 хв. один раз на тиждень. Кількість занять на рік 36.  Об’єм програми 18 навчальних годин.


Повний текст програми ви зможете замовити у автора.


Контактна інформація:

07101, м.Славутич, Київська область, Єреванський квартал, б. 14

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)  комбінованого типу  № 6 «Крунк»

Оставить комментарий

Комментарии: 0