Система дошкільної освіти міста представлена шістьма дошкільними навчальними закладами (ДНЗ). 


У місті функціонують такі типи ДНЗ:

  • ДНЗ (ясла-садки): № 1 «Калинка», № 5 «Джерельце», № 8 «Теремок»;
  • ДНЗ (ясла-садки) комбінованого типу: «Центр розвитку дитини», в якому працюють логопедичні групи, № 6 «Крунк», в якому здійснюють лікувально-профілактичну роботу в двох групах для дітей зі зниженим зором; 
  • ДНЗ (ясла-садок) компенсуючого (санаторного) типу для дітей, що мають ранні прояви туберкульозної інфекції, малі та затухаючі форми туберкульозу, хронічні та не специфічні, захворювання органів дихання – № 4 «Марите»

У всіх ДНЗ міста створено належне предметно-ігрове, соціальне середовище, умови для повноцінного перебування малечі.


Протягом останніх років на базах ДНЗ № 1 «Калинка», ДНЗ «Центру розвитку дитини», ДНЗ № 4 «Марите», ДНЗ № 5 «Джерельце», ДНЗ № 8  «Теремок» організовано навчання і виховання першокласників. 


ДНЗ № 1 «Калинка» освітній процес вибудовує на засадах педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського, ДНЗ «Центр розвитку дитини» активно впроваджує у роботу з вихованцями здоров’язберігаючі, здоров’яформуючі, здоров’язміцнюючі технології, ДНЗ № 4 «Марите» бере до роботи методики ефективної ендоекологічної профілактики за програмою «Екологія. Безпека. Майбутнє» Українського інституту екології людини, ДНЗ № 5 «Джерельце» застосовує у роботі інноваційні освітні технології, що перевірені часом та практикою, ДНЗ № 6 «Крунк» реалізує міжнародний україно-польський проект «Лідери освітніх ініціатив» та локальний проект «Авторська модель розвитку ДНЗ», ДНЗ № 8 «Теремок» зосередив свої дії на впровадження в освітній процес педагогічної концепції С. Ф. Русової.


Система дошкільної освіти міста Славутича є однією з передових і ефективних в Україні, а дитячі садки міста впродовж багатьох років перемагають у рейтинговій оцінці діяльності освітніх систем міст і районів Київської області.