Парціальні програми поглиблено висвітлюють один або декілька близьких змістових компонентів, напрямів за освітніми лініями, видами діяльності, лінями розвитку тощо. Вони доповнюють зміст інваріантної та/чи варіативної складової чинних комплексних програм і є додатковими до них, а також можуть самостійно окреслювати завдання і зміст роботи з реалізації певної складової варіативної частини Базового компонента дошкільної освіти.


Адаптована програма «Школа м'яча» для дітей молодшого віку

Укладач: Руденко Світлана Федорівна, вихователь дошкільного навчального закладу (ясел-садка) № 8 «Теремок». 

Read More 0 Comments

Адаптована програма «Флористика» (для дітей 5-6 року життя)

Укладач: Харченко Світлана Володимирівна, вихователь  дошкільного навчального  закладу (ясел-садка) № 8 «Теремок».

Read More 0 Comments

Адаптована програма роботи студії «Чомусики» (логіко-інтелектуальний напрямок) для дітей молодшого-старшого дошкільного віку

Укладач: Прудиус Жанна Вікторівна, вихователь із додаткових освітніх програм дошкільного навчального закладу (ясел-садка) комбінованого типу «Центр розвитку дитини» (2010 р).

Read More 0 Comments

«Театральні сходинки». Адаптована програма для дітей 3-5 років життя

Укладач:  Голубцова Людмила Михайлівна, вихователь дошкільного навчального закладу (ясел-садка) № 8 «Теремок»

Read More 0 Comments

Адаптована програма роботи спортивного гуртка «Старт» для дітей 5-6 року життя

Укладач: Савченко Світлана Юріївна, інструктор із фізкультури  дошкільного навчального закладу (ясла-садка) комбінованого типу № 6 «Крунк» 

Read More 0 Comments