Лист ВГО до Адміністрації Президента України

Лист ВГО до Адміністрації Президента України

29.11.2016

Всеукраїнська громадська організація «Асоціація працівників дошкільної освіти»

 

28.11.2016                                                                                                                                                                                                            № 130

 

Адміністрація Президента України

 

Щодо відзначення

 

Всеукраїнського дня дошкілля

 

Всеукраїнська громадська організація «Асоціація працівників дошкільної освіти» (далі — Асоціація) є добровільною всеукраїнською неприбутковою громадською організацією, що об’єднує фахівців у галузі дошкільної освіти, створеною на основі єдності професійних інтересів.

 

Асоціація занепокоєна тим, що Адміністрацією Президента України відхилено проект Указу Президента «Про Всеукраїнський День дошкілля», який підготовлений Міністерством освіти і науки України.

 

Для педагогічних працівників навчальних закладів офіційним вважається свято — День працівників освіти, яке відзначають щорічно у першу неділю жовтня. Це свято у суспільстві здебільшого сприймається як «день учителя», і шанують на цьому святі більше працівників із загальноосвітніх, вищих та інших навчальних закладів (відсоток нагороджених працівників галузі дошкільної освіти зовсім незначний; у більшості випадків звітують про досягнення шкіл, а дошкільні заклади — за «залишковим» принципом). В інших питаннях також є чималі розбіжності: тривалість відпустки у педагогів дошкільних закладів — 42 дні (у вчителів — 56); педагогічне навантаження вихователів — 30 годин (вчителів — 18); тарифні розряди найнижчі, наприклад, у музичних керівників, інструкторів з фізкультури — 7 тарифний розряд (без категорії) тощо.

 

Відзначення Всеукраїнського Дня дошкілля було започатковано ще у 2006 році, а у 2010 році на І Всеукраїнському з’їзді працівників дошкільної освіти було запропоновано відзначати це свято на державному рівні. Починаючи з 2011 року, Міністерство освіти і науки України організовує святкування Дня дошкілля на всеукраїнському рівні. У межах свята педагоги, науковці, управлінці, методисти, викладачі мають змогу обмінятися досвідом роботи, ознайомитися з новітніми технологіями у сфері освіти, з новинками методичної літератури тощо.

 

У галузі дошкільної освіти працює майже 310 тисяч працівників, у тому числі понад 130 тисяч педагогів. І питання підняття престижності їхніх професій, суспільного рейтингу, консолідації потенціалу дошкільної освіти різних регіонів України є надзвичайно важливим.

 

Просимо повторно розглянути проект Указу Президента «Про Всеукраїнський День дошкілля» та прийняти його.

 

Голова правління                                                                                 Ніна Омельяненко

0 Comments

Роз'яснення щодо проведення новорічних свят у дошкільних закладах

 

У зв`язку з численними зверненнями практиків із дошкільної освіти до місцевих і центральних органів управління освітою, методичних служб щодо правомірності проведення у дошкільному закладі новорічного свята та стосовно посилань на документ МОН України, яким це свято у дитячих садках скасовано,  відділ дошкільного розвитку ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» надає такі роз’яснення.

 

У своїй діяльності дошкільні навчальні заклади мають спиратися на чинні законодавчі акти, інші нормативно-правові, інструктивні документи, що регулюють функціонування установ та організацію освітньої процесу з дітьми дошкільного віку. Зокрема, відповідно до чинного законодавства про працю   (ст. 73 Кодексу законів про працю України), Указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів свято Нового року віднесено до переліку загальнонаціональних. Воно офіційно відзначається в Україні, тому й святкування його у дошкільних навчальних закладах є цілком правомірним. Чинні комплексні програми розвитку, виховання та навчання дітей раннього і дошкільного віку серед розмаїття тематичних дитячих розваг і свят також пропонують для проведення і Новорічне свято. Ніяких інструкцій МОН України щодо скасування відзначення Нового року у дошкільних закладах не готувалося і не надсилалося в регіони. У департаменті загальної середньої та дошкільної освіти МОН України було підготовлено і оприлюднено лист «Щодо організації роботи дошкільних навчальних закладів по ознайомленню дітей із народними традиціями, святами та обрядами» від 20.10.2016 № 1/9-561, де йдеться про значення саме народних свят і традицій в освітній роботі з малюками, подано орієнтовний перелік народних календарних сезонно-обрядових і християнських свят, до ознайомлення з якими можна долучати дошкільників, та основні рекомендації щодо цього. Проте у зазначеному листі святкування Нового року не коментується.

 

Із огляду на зазначене вище,  будь-які заборони святкувань Нового року в дошкільних закладах не мають підстав. Водночас, є право дошкільного закладу рішенням педагогічної ради (колегіального органу управління) за погодженням із батьківською громадськістю закладу та з урахуванням обраної цим закладом освітньої програми, специфіки регіону, віку дітей самостійно визначити перелік свят для ознайомлення дітей кожної вікової категорії. Під час підготовки та проведення новорічних свят потрібно враховувати особливості національного складу вікових груп дошкільників, світські та народні традиції відзначення  циклу різдвяно-новорічних свят у різних регіонах України, запити батьків вихованців, інтереси дітей, можливості закладу. Це свято може бути проведене як карнавал, концерт, вистава, тематична розвага у світському, фантастично-казковому, народному стилі (вирішує колектив педагогів і батьків) із залученням дітей, фахівців закладу, батьків або професійних артистів для виконання ролей різних казкових/ літературних/ міфічних героїв. Доречно долучати дітей і батьків до участі у прикрашанні музичної зали, групи, загальних приміщень, ділянок дошкільного закладу, підготовки новорічних костюмів, атрибутів для вистав тощо. Це сприятиме активізації батьківської громади, забезпечить безпосередню участь членів родини у житті малюка в умовах дитячого садка, допоможе налагодити ефективну взаємодію у тріаді «батьки-діти-педагоги» і уникнути протиріч та непорозумінь.

0 Comments

Пройшло чергове засідання методичного об'єднання

22 листопада в дошкільному навчальному закладі (яслах-садку) № 6 «Крунк» пройшло міське методичне об’єднання (далі ММО) «Дефектолог.Info”.

Слухачам запропонували перегляд відкритого заняття «Сувенір - весела вівця» для дітей з порушенням зору, який провела вихователь закладу Вишневецька Т.М.

 

Педагоги подякували за високий рівень його проведення та комфортні умови роботи. 

 

Цікаву консультацію «Психологічні особливості навчальної діяльності дітей з порушенням зору» провела учитель-дефектолог  закладу Савченко С. Ю. 

Керівник ММО – Акименко І. І., запросила присутніх до  перегляду науково-популярного фільму «Органи відчуття. Зір».

На останок слухачі виробили рекомендації засідання. 

0 Comments

Про оплату праці керівників гуртка

Згідно з додатком 8 до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» ставки заробітної плати керівникам гуртків, секцій, студій та інших форм гурткової роботи, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень магістра, спеціаліста, бакалавра або молодшого спеціаліста встановлюються на рівні 8, 9 чи 10 тарифних розрядів.

 

Також передбачено, що тарифні розряди спеціалістам установлюються за наслідками атестації. При цьому не встановлено диференціації тарифних розрядів залежно від рівня освіти, а саме вищої чи середньої спеціальної, або освітньо-кваліфікаційного рівня – молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста чи магістра.

 

Виключенням є лише ті керівники гуртків, які не мають освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста чи середньої спеціальної освіти. Їм установлюється ставка заробітної плати на рівні 7 тарифного розряду.

 

Умовами оплати праці працівників навчальних закладів не передбачено вимоги щодо встановлення найнижчого тарифного розряду педагогічному працівникові під час прийому його на роботу.

 

Пунктом 2 наказу № 557 керівникам навчальних закладів надано право встановлювати працівникам навчальних закладів конкретні розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) відповідно до затверджених цим наказом схем тарифних розрядів у межах затвердженого фонду заробітної плати.

 

Відповідно до п.1.2 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників», атестація педагогічних працівників — це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання, що можливо лише під час роботи на відповідних педагогічних посадах.

 

Вимога щодо попередньої атестації перед призначенням на посади передбачена п.1.6 Типового положення лише стосовно керівників загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів.

 

Відповідно до п.1.7 Типового положення атестація може бути черговою або позачерговою. Чергова атестація здійснюється один раз на п’ять років.

 

Згідно з п.1.8 цього положення умовою чергової атестації педагогічних працівників є обов’язкове проходження не рідше одного разу на п’ять років підвищення кваліфікації. Ця вимога не розповсюджується на педагогічних працівників, які працюють перші п’ять років після закінчення вищого навчального закладу.

 

Міністерство освіти і науки України в рубриці «Атестація: запитання і відповіді», розміщеній на офіційному сайті, на запитання за № 5 та 6 стосовно кваліфікаційних категорій та тарифних розрядів роз’яснює, що питання оплати праці регулюються Кодексом законів про працю України   та іншими нормативно-правовими актами. Зокрема, статтею 96 КЗпП України встановлено, що посадові оклади службовцям установлює власник або уповноважений ним орган відповідно до посади і кваліфікації працівника. За результатами атестації власник або уповноважений ним орган має право змінювати посадові оклади службовцям у межах затверджених у встановленому порядку мінімальних і максимальних розмірів окладів на відповідній посаді.

 

При встановленні тарифних розрядів враховуються освітній рівень працівника, професійна компетентність, педагогічний досвід, результативність та якість роботи, інші дані, які характеризують його професійну діяльність. Як правило, педагогічному працівнику, який на попередній посаді за результатами атестації мав кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», при переході на посаду, на якій не передбачено присвоєння кваліфікаційних категорій, встановлюється найвищий тарифний розряд, передбачений на цій посаді. Наприклад, вчителю, який мав кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», при переході на посаду керівника гуртка керівник навчального закладу до наступної атестаціїмає встановити найвищий тарифний розряд, передбачений на цій посаді, тобто десятий. В роз’ясненні зазначається, що встановлення педагогічному працівнику, який має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» найнижчої кваліфікаційної категорії (тарифного розряду) на іншій посаді суперечить загальновизнаним нормам трудового  законодавства.

 

Така ж норма міститься у пункті 4 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 р. № 102. Зокрема передбачено, що посадові оклади встановлюються керівниками на основі діючих кваліфікаційних вимог і тарифних розрядів працівників відповідної кваліфікації з наступною атестацією або тарифікацією згідно з чинним законодавством.

 

Отже, при прийомі на роботу керівників гуртків їм може бути встановлено ставку заробітної плати, зокрема, й на рівні 10 тарифного розряду.

 

За матеріалами  офіційного сайту ЦК Профспілки працівників освіти і науки України

0 Comments

Пройшло чергове засідання методичного об'єднання

15 листопада у дошкільному навчальному закладі (яслах-садку) № 8 "Теремок" пройшло засідання міського методичного об'єднання (далі ММО) "Математична скарбничка".

 

Відкритий перегляд заняття з математики з дітьми середнього дошкільного віку «Подорож до міста геометричних фігур» провела керівник ММО - Яковчук Л.В.

 

Слухачі провели обговорення відкритого перегляду, подякували за проведене заняття.

Консультацію про геометричні фігури надала вихователь Харченко С.В.

 

Про математичні цікавинки повідала присутнім Яковчук Л. В. 

Слухачі виробили рекомендації засідання.

0 Comments

Тиждень енергоефективності у дії

У межах Тижня енергоефективності, що тривав у Славутичі з 07 по 11 листопада, була проведена низка занять для дітей старшого дошкільного віку. 

 

У дошкільних навчальних закладах міста тренер проекту Ірина Терещенко вчила дітей економити воду. Діти міркували про кількість витраченої води однією людиною на добу, з'ясовували питання життєвої необхідності води, говорили і про те, яку шкоду може завдати вода та як берегти водні ресурси, спільно із педагогом визначили правила економії води.

 

Зазвичай батьки вимагають від дітей виконання тих чи інших дій щодо заощадження. Проте потрібно не вимагати, а роз’яснювати та вправляти в навичках.   

 

Такі навчальні заняття проводяться у рамках реалізації демонстраційного Грантового проекту «Пілотний проект із реалізації Плану дій сталого енергетичного розвитку м. Славутич до 2020 року – здійснення термомодернізації 2-х муніципальних об’єктів бюджетної сфери». Усього заплановано проведення 30 таких навчальних занять. 

 

Діти отримали буклети про те, як берегти воду, електроенергію та довкілля загалом.

 

Малюків попереду чекають ще оповідки про абетку лампочки та батарейки, про значення вітру та багато цікавого. 

0 Comments

Запрошуємо до авторства

Шановні колеги! Ми шукаємо авторів для шостого номера локального журналу "Дошкільне містечко".

 

Про журнал читайте тут.

 

Тема - використання інформаційно-комунікаційних технологій в дошкільному закладі.

 

Просимо писати на скриньки редактора  mmc.tereshencko@yandex.ua, metodist.terechenko@gmail.com  

0 Comments