Про кваліметричну модель оцінювання рівня розвитку дитини 

2 Comments

Пройшов майстер-клас із декоративної аплікації

26  листопада 2015 року в дошкільному навчальному закладі (яслах-садку) № 6 «Крунк»  пройшов міський майстер-клас для педагогів міста з теми «Розвиток основ художньо-естетичної культури в дітей дошкільного віку засобами декоративної аплікації».

 

Керівник майстер-класу Ведмідь Ніна Миколаївна, вихователь цього закладу, яка має педагогічне звання «вихователь-методист».  

 

Слухачі переглянули презентацію парціальної програми гуртка «Рукотворне чудо» для дітей 4-6 року життя для дітей зі зниженим зором, укладачем якої є Ніна Миколаївна. 

 

Вихователь вела мову про види декоративної аплікації для дітей  дошкільного віку. 

 

Найцікавішим моментом зустрічі була практична робота: «Декорування тарілочки за мотивами петриківського розпису». Всі присутні, керуючись вказівками Ніни Миколаївни, зробили з круп ячнєвої, манної, кукурудзяної – квітку ромашку за мотивами петриківського розису. За бажанням слухачі оздобили тарілочку додатковими елементами петриківського розпису.


На згадку про роботу присутні отримали тарілочку, які виготовили самі. 

Наступна зустріч на майстер-класі відбудеться у січні 2016 року. 


Дякуємо закладу за привітність та комфорт!

4 Comments

Пройшло засідання міського методичного об'єднання "Дефектолог. Info"

Засідання  міського методичного об’єднання  «Дефектолог. Info» пройшло 25 листопада в дошкільному закладі (яслах-садку) № 6 «Крунк».

 

Відкритий перегляд заняття «Дитина у природному довкіллі» провела для дітей Акименко І. І., вчитель-дефектолог дошкільного навчального закладу (ясел-садка) № 6 «Крунк». 

 

Слухачі обговорили заняття, подякували за високий рівень його проведення, вміле використання інформаційно-комунікаційних технологій, віршованого слова, спеціальних методів та прийомів із дітьми тифлогрупи. Особливо відмічали слухачі дружню атмосферу та взаємостосунки між педагогом та дітьми.

 

З консультацією про причини та наслідки перевтоми очей у дітей дошкільного віку, шляхи їх запобігання - розповіла Савченко С. Ю., вчитель-дефектолог «Крунка». Було акцентовану увагу на необхідність запобігання перевтоми очей, гігієнічні вимоги до проведення занять та уроків із слабозорою дитиною. Із загалом слухачів було проведено  вправу на пальмінг. 

 

Вчитель-логопед дошкільного навчального закладу (ясел-садка) «Центр розвитку дитини» Горбатова Т. В. провела консультацію «Інтерактивні технології та методи як чинник мовленнєвого розвитку дитини». 

Чи не найбільш цікавою була скарбничка ідей. Учителями-дефектологами та вчителями-логопедами дошкільних закладів, «Центру реабілітації-дітей інвалідів» було запропоновано ознайомитися з авторськими, фабричними дидактичними іграми для полегшення організації та вдосконалення процесу корекційно-розвивального навчання.  

 

Було вироблено рекомендації:

1. Продовжувати вивчення прийомів підвищення ефективності корекційної взаємодії з дітьми з особливостями психофізичного розвитку.

2. Впроваджувати інтерактивні технології та їх методи як чинник мовленнєвого розвитку дитини.

3. Забезпечення засвоєння і використання найбільш раціональних методів і прийомів навчання. Постійне підвищення рівня загально-дидактичної й методичної підготовки для організації та здійснення навчально-виховного процесу.    


2 Comments

Державна сертифікація педпрацівників проводитиметься на базі регіональних центрів оцінювання якості освіти

Зареєстрований у Верховній Раді України законопроект «Про освіту» передбачає впровадження державної сертифікації для педагогічних працівників.

 

Механізм сертифікації включає перевірку знань (тестування) з предмету (предметів), що викладається, і педагогічної теорії, та перевірку педагогічної майстерності вчителя. Мета проведення перевірки — засвідчити спроможність особи здійснювати педагогічну діяльність, її компетентність.

 

У пояснювальній записці до законопроекту зазначено, що сертифікація «є неодмінним елементом системи забезпечення якості освіти».

Тестування проводитиметься на базі існуючих регіональних центрів оцінювання якості освіти.

 

Комісія з перевірки педагогічної майстерності формуватиметься з представників закладу освіти, де працює вчитель, та місцевих органів управління освітою. Її робота буде подібною до чинної процедури атестації педагогічних працівників,

Впровадження сертифікації потребуватиме додаткових витрат з державного бюджету у сумі 100 млн. грн.

 

Рішення про проходження сертифікації та присвоєння кваліфікаційної категорії на підставі результатів тестування та висновків комісії прийматимуть регіональні (обласні) відділення центрального органу виконавчої влади, що здійснює нагляд (контроль) у сфері освіти.

0 Comments

Пройшов семінар із  питання проведення педагогічної ради

 У міському методичному центрі 24 листопада було проведено теоретико-практичний семінар із теми «Педагогічна рада в дошкільному навчальному закладі: технологія розробки, підготовка та  проведення» для  вихователів-методистів дошкільних навчальних закладів міста.          


Для загалу було запропоновано завдання-тести з питань функціонування педагогічної ради в дошкільному навчальному закладі.

 Керівник семінару  - Терещенко Ірина, методист міського методичного центру розкрила низку питань. Йшла мова про повноваження та функції педагогічної ради; про види засідань та моделі педагогічної ради; про складові підготовки до засідання педагогічної ради; про оформлення протоколу засідання педагогічної ради. 

Про оформлення протоколів засідань педагогічної ради йде мова на сайті  у рубриці «Головна», консультація «Написання протоколу".

 Висловлюю слова вдячності, педагогічної небайдужості  Ірині Романюк, методисту науково-методичного центру управління освіти Миколаївської міської ради за підтримку, професіоналізм.  

При підготовці до семінару було використано методичний посібник, схвалений до використання в дошкільних навчальних закладах Міністерством освіти та науки України «Педагогічна рада у дошкільному навчальному закладі: технологія розробки, підготовки та проведення» (автор Романюк І. А. ). 

Присутні на семінарі мали змогу почути відповіді на запитання, які їх хвилювали. 

Наприклад, чи слід видавати накази про підготовку до педагогічної ради та після її проведення?

Відповідь: Після обговорення всіх питань порядку денного засідання педагогічної ради голова пропонує керівникові робочої групи оголосити проект ухвали.

До ухвали педагогічної ради вносять доповнення та зміни з урахуванням пропозицій. Керівник динамічної групи оголошує доповнення та зміни до ухвали. За кожне доповнення, уточнення голосують окремо, а потім ухвалу педагогічної ради ставлять на голосування в цілому з доповненнями та змінами. 

 

За 2 місяці до проведення засідання педагогічної ради  керівник має скласти наказ про проведення певного засідання педагогічної ради, а після  підписання головою та секретарем протоколу педагогічної ради її ухвала затверджується наказом завідувача дошкільного навчального закладу у двотижневий термін. Однак ці управлінські дії не є обов’язковими:

По-перше, ухвала є формою управлінського рішення; це заключна частина протоколу засідання ради, зборів тощо. Колективний орган не наказує, а ухвалює. Під час  обговорення ухвал необхідна колегіальність, а під час виконання – персональна відповідальність. 

У колективних ухвалах стисло і чітко визначають, хто і що повинен робити та в який термін, як і наказ. Вони потребують вчасного виконання;

По-друге, на підсумково-настановчому засіданні педагогічної ради, яку проводять перед початком навчального року, педагоги закладу обговорюють заплановані річним планом роботи методичні заходи, спрямовані на вирішення річних завдань, у тому числі й тематику, зміст педагогічних рад та відповідальних за їх проведення, колегіально ухвалюють рішення про затвердження річного плану;

По-третє, керівник складає наказ про організацію методичної роботи на навчальний рік, у якому дублюється зміст більшості розділів річного плану, в тому числі й тематика, порядок денний засідань педагогічної ради та робота динамічних, ініціативних груп щодо підготовки їх проведення;

По-четверте, після проведення кожного засідання педагогічної ради, на якій педагогічний колектив на підставі глибокого обговорення окресленого питання колегіально ухвалює рішення, секретар оформлює протокол, в якому докладно фіксує весь зміст виступів та рішення педагогічної ради.  

Отже, накази про проведення засідання педагогічної ради та про затвердження ухвали педагогічної ради, певним чином, дублюють зміст річного плану дошкільного навчального закладу, затвердженого органом управління; зміст протоколів педагогічних рад, рішення яких ухвалені педагогічною радою. 

 

Педагогічна рада має сприйматися педагогами як орган колегіального управління, тому що його виважені, конкретні рішення ухвалюють відкрито і є обов’язковими для виконання. Ухвала, що оформлена протоколом педагогічної ради, має силу управлінського рішення. 


Було вироблено рекомендації семінару.

З метою посилення ролі педагогічної ради як колегіального органу управління в освітньому процесі дошкільного навчального закладу та з метою поповнення знань педагогів щодо організації засідань, повноважень, функцій, видів, принципів її роботи

рекомендуємо:


1. Систематизувати, поглибити теоретичні та практичні знання педагогів дошкільних навчальних закладів із питання планування, повноважень, функцій та ролі педагогічної ради в освітньому процесі дошкільного навчального закладу.


2. Удосконалити, усучаснити  знання педагогів дошкільних навчальних закладів із питань ведення протоколів та засідань педагогічної ради.3. Керуватися  у роботі теоретичним, організаційним, моніторинговим, практичним аналітико-регулювальним етапами  при організації засідань педагогічної ради.


2 Comments

Відбулося засідання методичного об'єднання «Математична скарбничка»

 17 листопада в дошкільному навчальному закладі (яслах-садку) комбінованого типу «Центр розвитку дитини» пройшло чергове засідання міського методичного об’єднання «Математична скарбничка». На ньому були присутні 16 слухачів із дошкільних закладів міста. 


Тематика засідання була присвячена ознайомленню  дітей  старшого дошкільного віку з структурою задачі (розумінню, розв’язанню тощо).


Для слухачів було проведено відкритий перегляд заняття «Ми вміємо розв’язувати задачі». Вихователь старшої вікової групи - Слюсар Тетяна Степанівна продовжувала давати уявлення дітям про структуру задачі, на дієвих, доступних прикладах дала зрозуміти прості відмінності задач від розповіді, бесіди тощо. 


У самоаналізі, який Тетяна Степанівна зробила після закінчення заняття,  увагу було звернуто на особливості подачі матеріалу дітям, врахуванню їх індивідуальних особливостей. Вихователь зазначила, що важливим є прийом візуалізації простих арифметичних дій дітей, вправляння, подача матеріалу від простого до складного тощо.


Слухачі обговорили заняття та вказали на високий методичний рівень його проведення, підготовчу роботу, вміле поєднання методів та прийомів.


З консультацією-презентацією «Навчання старших дошкільних рішення арифметичних задач» ознайомила присутніх вихователь дошкільного навчального закладу (ясел-садка) № 5 «Джерельце» Михайлинина Оксана Миколаївна.   


Для присутніх був запропонований міні-тест на розуміння поняття задача та її структурних елементів. 


Наостанок було вироблено рекомендації. При формуванні математичних уявлень, розвитку логічного мислення старших дошкільників при навчанні складанню та розв’язуванню сюжетних задач, педагогам дошкільних навчальних закладів 

рекомендуємо:


1. Продовжувати створювати дидактичні умови для практичного застосування пізнавальних логіко-математичних компетенцій дітей на заняттях, у різних життєвих ситуаціях.


2. Продовжувати забезпечувати відповідність форм і методів навчання віковим та індивідуальним особливостям дошкільників.


3. Розробити перспективне планування на навчальний рік із навчання дітей складанню та розв’язуванню сюжетних задач. 

0 Comments

Кваліметрична модель визначення рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку

Шановні колеги! Пропонуємо ознайомитись із листом МОН № 1/9-535 від 06 листопада 2015 року щодо визначення рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі. 


Якість дошкільної освіти визначається за численними параметрами, основними з яких є цілісний гармонійний розвиток  дитини дошкільного віку та її готовність до початкової школи. Отримати  цілісне уявлення про рівень розвиненості, вихованості і зіставити фактично досягнуті результати з очікуваними дає змогу кваліметричний підхід до організації моніторингу оцінювання якісних показників за допомогою кількісних балів (за методикою Г. Єльникової).


Цей підхід сприяє створенню оптимальних умов для розкриття потенційних можливостей кожної дитини.

Таке оцінювання може проводити як сам педагог, так і вихователь-методист дошкільного навчального закладу.


Рекомендовано проводити оцінювання двічі на рік:

перше оцінювання — на початку року у вересні-жовтні для корекції освітньої діяльності вихователя

друге — у квітні-травні для визначення сумарного кінцевого показника розвиненості дитини, а також невикористаних резервів розвитку дитини.

У відомстві наголошують, що використання кваліметричної моделі оцінювання розвитку дитини можливе лише за наявності комп’ютера та за бажанням колективу дошкільного навчального закладу.

0 Comments

Увага! Новина

Шановні колеги!

Редакція журналу "Дошкільне виховання" пропонує ознайомитися з новою рубрикою "Свято щодня".

Спробуймо влаштовувати свята для дітей частіше, ніж ми звикли. Адже кожна зустріч із садочком, друзями, вихователем може перетворитися на справжнє свято, а посмішка, добре слово, захоплива гра, будь-яка дрібничка, яка раптом виявиться зовсім не дріб’язком, може стати подарунком. Саме слово “свято” вже викликає посмішку, приємні спогади, передчуття дива, радість… Влаштування таких свят не потребує ретельної попередньої підготовки, а піднесений настрій малюків стане для вихователів справжньою винагородою. Свято може надихнути на проведення тематичного дня, стати приводом для розгортання проектної роботи, влаштування приємних несподіванок для дітлахів.

 

У жовтневому випуску журналу “Дошкільне виховання” було презентовано нову рубрику “Свято щодня”. На сторінках журналу “Дошкільне виховання” (№ 10, 2015) опубліковані матеріали для роботи з дітьми у дні грудневих свят. Відтепер рубрика “Свято щодня” з’являтиметься у кожному номері.

Щоб подарувати дітям більше радісних миттєвостей, “ДВ” пропонує цікаві форми роботи, приурочені до нетрадиційних для України свят, не тільки на сторінках журналу, а й в інтернет-спільнотах журналу “Джміль” — соцмережах FaceBook та Google+ — та на сайті журналу. 


Про свята вересня, жовтня та листопада ви можете дізнатися просто зараз: на сайті журналу “Джміль” з’явилися рубрики онлайн (http://jmil.com.ua/rubrics + прокрутка) — “Свято щодня” та “Інші статті” (освітні проекти, ідеї до занять, бесіди за коміксами) — у них ви завжди можете знайти цікаві нестандартні методичні матеріали для роботи з дошкільнятами та учнями початкової школи. Ласкаво просимо!


Пропонуємо розмістити цю інформацію на сайті вашої установи, щоб і ваші колеги мали змогу влаштовувати цікаві свята для своїх вихованців щодня.


0 Comments